Javascript i undervisningen - Att använda Math objektet
+ MENY
2012 Okt 29
0

Javascript i undervisningen – del2

I det förra inlägget om javascript för lärare introducerade jag lite resurser och en mall så att man enkelt kan komma igång. Nu tänkte jag att det är dags att ta nästa steg i denna lilla bloggserie, nämligen att vänja sig vid Math objektet i javascript.

Math objektet och vad det används till

För att kunna få webbläsaren att förstå vad den egentligen skall göra för beräkningar och hur den skall tolka koden används alltså Math objektet i javascript. Det här är en samling funktioner som enkelt kan användas för att göra olika typer av beräkningar, t.ex. potenser eller roten ur. För att anropa det här objektet skriver vis

Math.något

där något exempelvis kan vara sqrt för roten ur eller PI för att få en decimalform av talet pi.

Lista på viktigt innehåll

Innan vi tar några exempel på hur elever kan använda sig av detta kan det också vara bra med en lista över viktiga funktioner i det här objektet:

Math.sin(a) //sinus i radianer för talet a 
Math.cos(a) //cosinus i radianer för talet a 
Math.tan(a) //tangens i radianer för talet a 
Math.sqrt(a) //roten ur talet a
Math.pow(a, b) //a^b 
Math.E //approximation av talet e 
Math.PI //approximation av talet pi
Math.LOG10(a) //10 logaritmen för talet a
Math.LN(a) //Den naturliga logaritmen för talet a

Det kan vara bra att nämna att vanliga operationer av tal görs utan att anropa Math objektet. Dvs du kan beräkna 3*4 eller 4/2 bara genom att skriva det i scriptet. För en komplett lista över Math objektet så rekommenderar jag Mozillas referensbibliotek.

Javascript är även ganska tillåtande i vilken typ av variabel som vi jobbar med. Vi behöver inte definiera om det är en sträng eller en siffra i en variabel. Viktigt att känna till är då att man alltid kan konvertera en sträng som ser ut som ”3” till siffran 3 genom att multiplicera den med 1 enligt 1*”3″ = 3.

Några exempel på beräkningar med Math objektet

Så hur kan vi nu använda det här tillsammans med våra elever? Att förstå detta objekt tycker jag själv är första steget på vägen mot att göra lite roligare beräkningar men ändå är det ett bra sätt att komma igång och bli van vid syntaxen.

Exempelvis skulle elever på gymnasiet kunna utföra följande geometriuppgifter:

  1. Gör en formel med javascript som utifrån radien r beräknar en cirkels area. *
  2. Gör en formel som utifrån en kubs volym beräknar sidornas längd.**
Kanske har du fler och bättre idéer på vad man kan göra med Math objektet i undervisningen i matematik? Dela gärna med dig i kommentarerna eller fråga om något är oklart!

* ** Lösningsförslag

*

var radius = 2;
var area = Math.PI*(Math.pow(radius, 2));
document.write(area + "a.e");

**

var cubeVolume = 8;
var cubeSide = Math.pow(cubeVolume, 1/3);
document.write(cubeSide + " l.e");

 

Comment